• கருப்பு அரிசி புட்டு மாவு / Black Rice Puttu Flour 500 grams

கருப்பு அரிசி புட்டு மாவு / Black Rice Puttu Flour 500 gams

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

கருப்பு அரிசி புட்டு மாவு / Black Rice Puttu Flour 500 grams

  • ₹0.00

  • Ex Tax: ₹0.00

Related Products

ராகி அவல் /Finger Millet Flakes 250grams

ராகி அவல் /Finger Millet Flakes 250grams

ராகி அவல் /Finger Millet Flakes 250grams ..

₹55.00 Ex Tax: ₹55.00

கொள்ளு அவல் / Horsegram Flakes 250 grams

கொள்ளு அவல் / Horsegram Flakes 250 grams

கொள்ளு அவல் / Horsegram Flakes 250 grams ..

₹60.00 Ex Tax: ₹60.00

ராகி மாவு /Finger Millet Flour 500gms

ராகி மாவு /Finger Millet Flour 500gms

ராகி மாவு /Finger Millet Flour 500gms ..

₹0.00 Ex Tax: ₹0.00

ராகி தோசை மிக்ஸ்/ Finger Millet Dosa Mix  500 grams

ராகி தோசை மிக்ஸ்/ Finger Millet Dosa Mix 500 grams

ராகி தோசை மிக்ஸ்/ Finger Millet Dosa Mix  500 grams ..

₹0.00 Ex Tax: ₹0.00

Tags: கருப்பு அரிசி புட்டு மாவு, Black Rice Puttu Flour