• குதிரைவாலி அவல்/Banyard Millet Flakes 250grams

குதிரைவாலி அவல்/Banyard  Millet Flakes 250 grams

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

குதிரைவாலி அவல்/Banyard Millet Flakes 250grams

  • ₹65.00

  • Ex Tax: ₹65.00

Tags: Kutharaivali millets, Banyard millets, குதிரைவாலி அவல்